מחשבון משכנתא


תנו לנו להוריד את ההחזר החודשי

לעיתים קרובות, לאחר שאנחנו נוטלים משכנתא, אנחנו מעוניינים לדעת מהו הצפי לגובה ההחזר החודשי אותו נשלם, במיוחד כאשר מדובר במשכנתא שיש בה מרכיב משתנה כגון הצמדת הקרן למדד או חלק מסוים במשכנתא שהוא בריבית משתנה.

כאן למעשה נכנסים לתמונה מחשבוני המשכנתא אשר יכולים לעזור לנו לגלות מהו ההחזר החודשי הצפוי העתידי עבור המשכנתא שלקחנו מבלי לקום מן הכורסא. עם זאת, המחשבונים השונים נבדלים זה מזה מבחינת מגוון היכולות שהם מציעים וההתאמה למשכנתא הספציפית אותה לקחנו.

אילו מאפיינים חשוב לבדוק כאשר מתבססים על מחשבון משכנתא מסוים?

הצמדה למדד

במידה והמשכנתא אותה לוקחים צמודה למדד המחירים לצרכן, יש להיעזר במחשבון אשר מתחשב בעלייה השנתית הממוצעת של המדד או כזה שמאפשר להכניס אותה באופן ידני בהתבסס על העלייה במדד בשנים האחרונות.

ריביות

במידה והמשכנתא נלקחת בריבית שאינה קבועה, יש להיעזר במחשבון ייעודי לריבית פריים או ריבית משתנה. כמו כן, ישנם מחשבונים מתקדמים אשר מאפשרים לשלב מספר ריביות / מסלולי משכנתא במקביל (תמהילי משכנתא).

פירוט ההחזרים

מחשבונים רבים מציגים אך ורק את ההחזר החודשי הראשוני ולא מציגים את השינויים הצפויים בו לאורך חיי ההלוואה, או שהם מציגים רק את הסכום הכולל שיוחזר בכל החודשים יחדיו. לפיכך, חשוב למצוא מחשבון שמציג לכל הפחות את ההחזר החודשי בסוף התקופה ועדיף כזה שמסוגל לפלוט את פירוט ההחזרים בכל חודש וחודש.

בדרך כלל מחשבון שכזה יהיה מתואם ללוח סילוקין מסוים, וזאת מכיוון שלוחות הסילוקין קובעים את האופן בו תוחזר ההלוואה. למשל, במסלול קרן שווה, הריבית היא זו שיורדת עם הזמן, ולכן גם ההחזר החודשי.

אין מחשבון משכנתא מושלם

יש לציין כי בדרך כלל יהיה קשה מאוד למצוא מחשבון משכנתא אשר עונה על כל הדרישות הנ”ל, אך יש לזכור כי מחשבוני משכנתא הם מטבעם כלי עזר בלבד ולא יכולים לחזות במדויק את גובה ההחזרים שישולמו בפועל. הדבר נכון במיוחד בתקופות בהם ישנה תנודתיות רבה בריביות או במדד המחירים לצרכן.

כמו כן, במידה בו המחשבונים המופיעים ברשת האינטרנט אינם מספיקים, ניתן לפנות ליועץ המשכנתאות בבנק או יועץ חיצוני על מנת שיעזור במציאת גובה התשלומים העתידיים המוערך.