הבנק מסרב למשכנתא – מה עושים?

לחפש דירה זה עניין לא קל, לעתים מחפשים במשך הרבה מאד זמן עד שמוצאים דירה בסביבת המגורים האהובה, בגודל הנדרש התואם את צרכי המשפחה ובמחיר אותו אפשר לשלם בשילוב כספים הן מהחסכונות והן מהמשכנתא.

סירוב למתן משכנתא

הלקוחות חשים אכזבה גדולה וחוסר אונים כשהפקיד בבנק מיידע אותם כי הנהלת הבנק אינה מאשרת להם לקיחת משכנתא. ואם מדובר בשני בנקים, המצב מדאיג אף יותר ולכן יש לבצע בדק בית יסודי ולבדוק מהי הסיבה לסירוב ורק בשלב שני לחזור לבנקים הללו או לחילופין לגשת לבנקים אחרים.

הבנקים למשכנתאות מרוויחים סכומים נאים מכל תיק משכנתא ולכן הסירוב הוא חריג ורק אם יש בסיס איתן לחששות, תועבר ההודעה על הסירוב.

הסיבות לקבלת הסירוב מהבנק

  • כשל בהתנהלות הפיננסית בעבר או בהווה. הבנק בוחן את מצבם הכספי של הלקוחות על פי תדפיסי הפעילות בחשבונות הבנק שלהם בשלושת החודשים האחרונים. בנוסף לכך, מבצעים בבנק סריקה של התנהלות הלקוחות בשנים האחרונות. אם היו תיקים בהוצאה לפועל בגין חובות, אם המחאות חזרו עקב חוסר כיסוי, הוראות קבע שלא כובדו עקב זליגה ממסגרת האשראי המאושרת, אם סרבו להנפיק כרטיס אשראי, בעיית חשבון מוגבל, אם הייתה פשיטת רגל ואו בעיות כלכליות נוספות . קיימים מקרים שהסבר הולם על מצבכם בעבר שטופל ונסגר, תוך גיבוי במסמכים מתאימים, יניח את דעתו של פקיד הבנק והוא יאשר את המשכנתא ויש מקרים שהבנק יעמוד בסירובו.
  • בעיה הקשורה לנכס עצמו שבגללה אין אפשרות שהבנק ירשום הערת אזהרה בטאבו לטובתו או בעיות של חריגות בבנייה, אי רישום בטאבו וכו’. כדי לא לרכוש נכס ולהיכנס לצרות, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מקרקעין שיבדוק את הבעיה לעומקה בלשכת המקרקעין וימליץ על דרכים לפתרון הבעיה שנוצרה. הן מול בעל הנכס והן מול הבנק למשכנתאות. לעתים מסמך מגורם רשמי על הסדרת הנושא יספקו את הבנק ולאחר מכן, בקשת המשכנתא תאושר.
  • חשש שהלקוחות לא יצליחו לעמוד במחויבות הפיננסית החודשית של החזר המשכנתא, מכיוון שסכום ההחזר הוא נתח נכבד משכרם ולכן יקשה עליהם לאורך זמן, לעמוד בהתחייבות זו וקיים חשש שיהיו חדלי פירעון. ההמלצה במקרים כאלה היא לרכוש דירה זולה יותר, או להגדיל את ההון העצמי על ידי לקיחת הלוואה מההורים או לשכנע את הבנק כי בקרוב גובה ההכנסות החודשיות יעלה באופן משמעותי ולכן תהיה אפשרות מעשית לעמוד בהתחייבויות החודשיות.
  • אחד הפתרונות המוצעים במקרים זה הוא הוספת ערב בעל שכר חודשי גבוה. הוא זה שישלם את התשלומים השוטפים במקום החייבים אם ייקלעו לצרה.
  • אם לפני לקיחת המשכנתא, כבר יש ללקוח הלוואות קודמות, כדאי לאגד את כל ההתחייבויות להלוואה אחת גדולה או לבקש פריסת המשכנתא לתקופה ארוכה יותר כדי להקל על ההתנהלות החודשית המשפחתית.
  • מסמכים חסרים. קיימת סבירות שלא הועברו לבנק המסמכים הנכונים והמתאימים שהם ביקשו, עקב חוסר הבנה או מסמכים שהוגשו אך הלכו לאיבוד בהתנהלות השוטפת והבנק זקוק למידע האקוטי כדי לקבל החלטה לכאן או לכאן. חשוב להעביר לבנק העתק של המסמך ובמקרים רבים לאחר הבדיקה, יאות הבנק לאשר את קבלת המשכנתא.
  • אדם צעיר מאד, או אדם ללא עבודה או הכנסה קבועה במשך תקופה ארוכה ולכן הבנק לא מוכן לקחת את הסיכון שהלקוח לא יוכל לשלם את מלוא חובותיו לבנק. רק לאחר שיוכח כי קיימות הכנסות חודשיות קבועות, יסכים הבנק לאשר משכנתא.

גם אם התקבל סירוב, יש לטפל בשורש הבעיה ולהגיע שוב לסניף בנק זה או אחר, להגיש בקשה למשכנתא הסדרת הנושאים האקוטיים, תפתור בדרך כלל את הבעיה ותוביל לקבלת אישור עקרוני על זכאות לקבלת משכנתא עד סכום מסוים.

בהצלחה !