כיצד העלייה בתוחלת החיים משפיעה על ביטוחי החיים שלכם?

מאז שנות השבעים ועד היום, תוחלת החיים בישראל עולה בממוצע ב-2.3 שנים בכל עשור. העלייה המתמדת בתוחלת החיים הובילה לכך שתחולת החיים לגברים בישראל עומדת בממוצע על 81.2 שנים כיום ואילו בקרב נשים בישראל על 84 שנים בממוצע. העלייה בתוחלת החיים בישראל נמצאת בקו אחד עם העלייה בתוחלת החיים בעולם המערבי בכלל ובקרב המדינות המפותחות בפרט. עלייה זו משפיעה על מגוון רחב של תחומים כגון: תחומי הבריאות והרפואה, התחום הסיעודי, התחום הביטוחי ותחומים נוספים. אחד התחומים בהם תוחלת החיים משפיעה בצורה ניכרת על אופן ההתנהלות הוא תחום ביטוחי החיים. בשורות הבאות ננסה להבין כיצד העלייה בתוחלת החיים משפיעה על תחום ביטוחי זה.

ביטוחי החיים הם למעשה הסכמים ביטוחיים הנערכים בין חברות הביטוח השונות לקהל המבוטחים. ביטוח חיים נועד להקנות למבוטח פיצוי כספי במקרה של פגיעה בגופו, ובעיקר בעת פטירתו מן העולם. הפיצוי הכספי מוענק למבוטח או לשארים באמצעות סכום חד פעמי או באמצעות קצבה חודשית, וזאת בהתאם לסכום הפרמיה התקופתית או החודשית אותה נדרש לשלם המבוטח לאורך כל תקופת הביטוח.

ברוב המקרים, ביטוחי החיים נועדו להגן על המבוטח מפני הסיכון של איבוד יכולת ההשתכרות, ולכן ביטוחי החיים נכללים במסגרת ביטוחיות כגון: ביטוח מנהלים וביטוח פנסיוני. הפעלת הביטוח מתרחשת בכל אחד מהמקרים הבאים: מות המבוטח, הגעת המבוטח לגיל פרישה או לגיל הנקבע בפוליסה ולכל אותם מקרים בהם המבוטח מאבד את יכולת ההשתכרות בשל פגיעה גופנית (נכות).

פוליסות הביטוח בתחום ביטוחי החיים מורכבים משלושה סוגי ביטוח שונים, הראשון הינו פוליסת ריסק במסגרתה התשלומים החודשיים מיועדים לצרכי כיסוי ביטוחי רק במקרים של מוות, השני הינו פוליסת חיסכון במסגרתה תשלומי הפרמיה החודשיים משמשים לצורך העמדת חיסכון פנסיוני, והסוג השלישי הינו ביטוח משולב הכולל בתוכו את כל הסיכונים הניצבים בפנינו במהלך החיים: נכות, זקנה ומוות.

תוחלת החיים וביטוחי החיים

העלייה בתוחלת החיים תאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו ליהנות מתשלומי פרמיה מדורגים, כאשר למשך רוב תקופות החיים היקפי הפרמיה יהיו נמוכים יותר מאילו אשר היו מונהגים בעבר, וזאת בשל היארכות החיים. מנגד, היארכות תוחלת החיים חושפת אותנו ליותר ויותר סיכונים במהלך החיים, ובין היתר היא גורמת להיארכות גיל הפרישה גם בקרב גברים וגם בקרב נשים בישראל.

כבר בשנים האחרונות, אנו עדים ליותר ויותר תחלואים המתרחשים בשל היארכות תוחלת החיים, כאשר יותר ויותר נשים וגברים מגילאי 80 ואילך, נאלצים להתמודד עם הגדרתם כחולים סיעודיים המתקשים בביצוע פעולות יומיומיות. ביטוחי החיים אומנם כוללים בתוכם מרכיב ביטוחי סיעודי, אך הם בהחלט עומדים לרשות המבוטח בכל אותם מקרים בהם הוא מאבד לפתע את יכולת הפרנסה בשל מחלה או בעיה גופנית המובילה לנכות.