כמה הון עצמי צריך כדי לקנות דירה?

רכישת דירה או בית היא משאת נפשם של אנשים רבים, הדרך למטרה זו אינה פשוטה וכרוכה בהרבה מאד ריצות וסידורים עד ההגעה ליעד הנכסף.

אם החלטתם לרכוש דירה, הנושא הראשון שאותו יש לבדוק לעומק ומכל ההיבטים הוא סך ההון העצמי שעליכם לגייס כדי לרכוש את הדירה. זהו נתון בסיסי שבלעדיו אי אפשר להתקדם בתהליך רכישת הדירה.

החלק היחסי של ההון העצמי מערך הדירה

בנק ישראל עשה סדר בכל נושא ההון הראשוני לצורך רכישת דירה וקבע כי אדם שאינו בעלים של נכס או בעלים של חלק מנכס ורוכש את דירתו הראשונה, ישלם מהונו הפרטי % 25 משווי הנכס. כלומר, אם הכוונה היא לרכוש דירה שערכה 1,200,000 ₪ , יש להעביר הון עצמי בסך 300,000 ₪ משפרי דיור אמורים לשלם הון עצמי שערכו % 30 מערך הנכס ואנשים הרוכשים דירות להשקעה אמורים להעביר הון עצמי בשיעור מחצית מערך הנכס.

מדובר בסכומי כסף לא מבוטלים. מעבר לכך, לאור העלויות הנלוות הרבות המתווספות לעסקת הרכישה, ממליצה 2 ic משכנתאות לרוכשים להביא בחשבון כי עליהם להכין סכומים נוספים לעלויות הנלוות כמו תווך, עורך דין ועוד והן כגיבוי לכל תרחיש. לכן חשוב שלא ירוקנו לחלוטין את חסכונותיהם או את מלוא המקורות כספיים שלהם אלא ישאירו כספים גם להוצאות הנוספות .

בשקלול פיננסי של כל המרכיבים מסתבר שחלק מהחסכונות יניבו תשואה גבוהה כל חודש ולכן עדיף להשאיר נתח מהכספים במסלול זה ובמקביל לקחת משכנתא על סכום גבוה יותר כיוון שהתנאים הפיננסיים בה כמו הריביות ותנאי החזר יוצרים רווח כדאי ללקוח.

גיוס ההון העצמי

מקורות הכסף הם אישיים.

  • חסכונות כספיים הניתנים למימוש מידי, בבנק או בניירות ערך.
  • כספים נזילים מקרנות השתלמות או קופות גמל שהגיע מועד פירעונן
  • כספים מבני משפחה שהובטחו לייעוד זה.
  • כספים ממכירת דירה.

המלצות של 2 ic משכנתאות לגבי אופציות נוספות לגיוס חלק נוסף של ההון העצמי

  • הגשת בקשה לקבלת הלוואה על חשבון כספים הקיימים בחסכונות, מחברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ועוד. אפשר למשוך עד שמונים אחוז כהלוואה לתקופה מקסימלית בת שבע שנים, לצורך רכישת הדירה. במקביל הכסף ממשיך לשאת תשואה נאה. התשלום החודשי בגין הריבית בלבד הוא זניח והרווחים גבוהים בהרבה מהריבית המשולמת,
  • בבנקים המסחריים אפשר להגיש בקשה להלוואה כשכספי החיסכון משמשים כביטחון. ברוב המקרים הריביות בהלוואות הללו הן גבוהות, ולכן ההלוואה כדאית פחות.
  • בנקים אחרים שבהם לא מתנהל חשבון הבנק של הלקוח מציעים לעתים הלוואות ללא ריבית כדי למשוך לקוחות חדשים לסניף. עסקאות כאלה הן כדאיות.
  • 2 ic משכנתאות מזכירים גם את אופציית המשכנתא ההפוכה הנלקחת על הנכס של ההורים כנגד שעבוד הנכס שלהם.
  • ברכישת דירה חדשה, אפשר לקבל מהקבלן הלוואה ללא ריבית בזכות התכנית המימון של הבנק לליווי הפרויקט.

הון עצמי זו משימה לא פשוטה, אך בהתחשב בכל האפשרויות שהעלינו, המשימה אפשרית.