מדריך משכנתא

משכנתא היא הלוואה לטווח ארוך אותה נוטלים מן הבנק על מנת לממן קנייה או שיפוץ של נכס מסוים. מרגע נטילת המשכנתא, הנכס למעשה משועבד אל הבנק על מנת שיוכל לבטח את עצמו במקרה ובו הלווה לא יוכל לעמוד בהחזרי המשכנתא.

מסלולי המשכנתא השונים

אחוז המימון המקסימאלי משתנה לפי היסטורית הבעלות של הרוכש על הנכס ומוגבלת על פי הוראות בנק ישראל: רוכשי דירה ראשונה או כאלו שמוכרים נכס אחד וקונים נכס אחר, יכולים לקבל אחוז מימון של 75 אחוזים. לעומת זאת, אלו שלוקחים משכנתא על דירה שנייה והלא (“דירה להשקעה”) וכבר יש בידם דירה או דירות, לא יכולים לקחת משכנתא באחוז מימון גבוה מ – 50%.
התשלומים על המשכנתא מורכבים מהקרן שהיא סך כל ההלוואה המקורית בתוספת ריבית שנקבעת על ידי הבנק בהתאם למסלולי המשכנתא השונים.

מתי כדאי לקחת משכנתא?

כל מדריך משכנתא טוב בוודאי ימליץ לכם לקחת משכנתא רק כאשר אתם יודעים שתוכלו לעמוד בהחזרים מדי חודש בחודשו ובסמיכות של מספר חודשים למועד רכישת הדירה, אך תמונת המצב הכוללת היא מורכבת יותר מכך מכיוון שגודל ההחזר החודשי אותו משלמים עבור המשכנתא עשוי להשתנות לאורך חיי ההלוואה (משכנתא ממוצעת נלקחת לתקופה שבין חמש עשרה  לעשרים שנה). לדוגמה, בחלק מן המשכנתאות, הקרן על הריבית צמודה למדד המחירים לצרכן, וכל עליה במדד למעשה מגדילה את גודל ההלוואה הכולל, זאת עוד לפני חישוב הריבית על המשכנתא, שגם היא עשויה להיות צמודה למדד מסוים כגון ריבית הפריים של בנק ישראל.

מה כדאי לקחת בחשבון

לפני קבלת ההחלטה, כדאי להתייחס לא רק למצב הכלכלי הנוכחי, אלא גם לצפות מראש שינויים עתידים טובים או רעים שעלולים להתרחש כגון קידום בעבודה או הגדלת המשפחה (עובדה שעשויה דווקא להכביד את הנטל הכלכלי). מי שלא יכול להיות בטוח שיוכל לעמוד בהחזרי המשכנתא גם בתקופות של חוסר וודאות, מוטב לו שייקח משכנתא בריבית קבועה שאינה צמודה למדד אם יוכל לעמוד בהחזרים הגבוהים יחסית של מסלול זה, או שימשיך לגור בשכירות תוך כדי המשך החיסכון לפנסיה.