ריבית המשכנתא היום

בתהליך קבלת המשכנתא קיימת חשיבות רבה לגובה הריבית הנקבעת בה. הנתונים הכספיים כולל גובה הריבית משתנים עם השנים וכשמדובר בהלוואה לטווח ארוך על אחת כמה וכמה אי אפשר לצפות מה ילד יום. הריבית במשק נקבעת על ידי בנק ישראל וגובהה היום – % 0.1.

איך קובעים את גובה הריבית במשכנתאות

קיימים כמה נתונים שעל פיהם נקבעת הריבית למשכנתא. הנתונים מורכבים מהמידע על העסקה, פרטי הלקוח ושיקולים נוספים של הבנק. ההבדלים בין הצעות המחיר ללקוחות השונים עלולים להיות מינוריים, או בהפרשים המגיעים אף ל % 2 .

נתח המימון בעסקת רכישת הדירה

אחוז המימון שאותו מבקש הלקוח כמשכנתא, מתוך כלל העסקה משפיע באופן ישיר על גובה הריבית הנקבעת לכל לקוח, הפערים בריבית בין אחוזי המימון השונים יכולים להגיע ל % 1 .

מידע על הלווה

יציבותו הפיננסית של הלווה משפיעה מאד על גובה הריבית. לקוח בעל כושר השתכרות מוכחת גבוהה, ישלם ריבית נמוכה יותר מלקוח שהכנסותיו נמוכות ולא קבועות.

מהות העסקה

אם מדובר בעסקת מכר נורמטיבית, יציע הבנק ללווה ריבית ממוצעת או נמוכה אך אם קיים בעסקה סיכון ולו הקטן ביותר, גובה הריבית יוקפץ כיוון שהבנק רוצה להגן על עצמו . ברמת סיכון גבוהה נכללות עסקאות מכר בעייתיות של דירות הנרכשות בשעה שיש עליהן צו שעבוד או עיקול הרשום בנסח הטאבו, או רכישת דירה במסגרת קבוצת רכישה.

קשרי הלקוח עם הבנק

בהגשת בקשה לקבלת משכנתא בסניף בו מתנהל חשבון הבנק שלכם, תהיה לכם אפשרות לקבל תנאים פיננסיים מועדפים, אם מדובר בחשבון רגיל שנכנסות אליו משכורות קבועות בסכומים נאים בכל חודש. ההטבות הניתנות ללקוחות הקבועים של כל סניף המנהלים חשבון עו”ש תקין ובנוסף לכך הבנק מרוויח מהעובדה שקיימים בסניף חסכונות ו/ או פעולות בשוק ההון המקנות רווחים נאים לבנק.

משא ומתן

יועצי משכנתאות 2 ic מיידעים כי גם עם בנק אפשר ורצוי לנהל משא ומתן ולבקש תנאים טובים יותר, כפי שהוצעו לכם בבנק אחר. מדובר בכסף שלכם ואתם תחליטו איפה לקחת את המשכנתא – בבנק המאפשר לכם את התנאים הטובים ביותר.

הריבית הבסיסית – פריים

ריבית הפריים הנהוגה בכל הבנקים היא היסוד לתחשיב כל הלוואה. גובה הריבית משתנה מעת לעת על פי ההחלטה של בנק ישראל בהתאם לתנודות השונות במשק. בהלוואות החישוב מתחיל תמיד בפריים ולאחר מכן פלוס אחוז מסוים על פי הצעת הבנק.

ריבית פריים בהלוואות

בשנים האחרונות חלה עצירה ברמת האינפלציה במשק הישראלי ולכן הריבית נמוכה. משכנתא במסלול ריבית פריים לתקופה של 20-15 שנה, היא המשכנתא הנראית טובה יותר, כיוון שעל פי התחשיבים גובה ההחזרים בתחילת הדרך הוא נמוך. יתרון נוסף של אופציה זו היא העובדה שאפשר להחזיר את הכספים ללא עמלת היוון.

מומחי משכנתאות 2 ic ממליצים למלווים לראות את האופק כיוון שקיימת סבירות שבעתיד גובה הריבית יעלה ואז העלות החודשית תעלה באופן משמעותי לכן, כדאי לקחת משכנתא בנתיבים קבועים ולא משתנים כך שהעלויות החודשיות לא יכבידו בעתיד ויהוו נטל כלכלי.