מחזור משכנתא

מחזור משכנתאות הוא תהליך שבמהלכו פורעים את המשכנתא הנוכחית מן הבנק ולוקחים משכנתא אחרת במקומה.

העמלות השונות בתהליך מחזור משכנתא

מחזור משכנתאות הוא תהליך שבמהלכו פורעים את המשכנתא הנוכחית מן הבנק ולוקחים משכנתא אחרת במקומה. התהליך כרוך במספר עמלות אותן הבנק עשוי לגבות בהתאם להפרשים בין ריבית הנוכחית במשק ובין הריבית בה נלקחה המשכנתא :

  • עמלות תפעול – זוהי עמלה אותה משלמים עבור הפעולות בתיק המשכנתא וגובהה כ  – 60 ש”ח.
  • עמלת היוון – זוהי העמלה המחושבת לפי ההפרש בין הריבית הממוצעת במשק בזמן מחזור המשכנתא ובין הריבית המקורית בו נלקחה המשכנתא. מסיבה זו, עמלה זו אינה נכללת במקרים בהם הריבית המקורית נלקחה כולה בריבית משתנה.
  • עמלת אי הודעה מוקדמת – במידה ומודיעים לבנק על מחזור המשכנתא עשרה ימים מראש, לא משלמים עמלה זו. גובה העמלה הוא 0.1% מגובה ההלוואה כולה.
  • עמלת מדד ממוצעת – זוהי עמלה אותה משלם מי שהמשכנתא שלו צמודה למדד המחירים לצרכן ורק במידה והמשכנתא ממוחזרת לפני ה – 15 לחודש, התאריך בו נקבע מדד המחירים לצרכן באותו חודש. העמלה היא בגובה מחצית המדד החודשי ב – 12 החודשים שקדמו למחזור.

למי מתאים מיחזור משכנתא?

מחזור משכנתאות עשוי להיות אפקטיבי במידה בה הריבית הממוצעת במשק היא ברמה נמוכה באופן משמעותי מאשר הריבית בה נלקחה המשכנתא והמסלול העיקרי של המשכנתא הוא מסלול ריבית קבועה. במקרים כאלו, ההחזר החודשי אותו משלמים על המשכנתא הוא גבוה במידה משמעותית מההחזר החודשי של מי שלוקח משכנתא חדשה. עם זאת, במקרה זה יש לקחת בחשבון גם את גובה עמלת ההיוון כאשר מחליטים האם למחזר את המשכנתא או לא.

סיטואציה אחרת בה כדאי לבצע מחזור משכנתא מתרחשת כאשר ללווה מתפנה סכום כסף גדול והוא רוצה להיפטר מהמשכנתא בבת אחת ולא להמשיך להיות כבול לבנק במשך שנים ארוכות. לעיתים קורה ההפך והלווה כבר אינו יכול לעמוד בתשלומי המשכנתא. לכן הוא נאלץ למחזר את המשכנתא על מנת לפרוס אותה למשך זמן ארוך יותר ולשלם פחות בכל חודש.